Αγαπητό Project PAP κοινό βρίσκεστε στον επίσημο ιστότοπο από τον οποίο μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο του καναλιού, τα προϊόντα με την υπογραφή μας αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας! Οι mods σε αυτό το κανάλι θα έχουν την δυνατότητα εαν το θέλουν να αναρτούν τα δικά τους άρθρα ούτος ώστε να μοιράζονται προσωπικές τους σκέψεις για διάφορα θέματα μαζί σας μέσα από το δίκτυο του καναλιού μας.